בשמחות אצלכם

מזל טוב למשפחת כהן על הולדת בנם!! יהיה רצון שיזכו ממנו לרב נחת יהודית אמיתית בע"ה!

 

מזל טוב למשפחת ז'בנר על הולדת בתם!! יהי רצון שיזכו ממנה לרב נחת יהודית אמיתית בע"ה!

 


מזל טוב למשפחת ערבה על הולדת נכדם ולמשפחת דיאמנט על הולדת בנם!!
יהי רצון שיזכו ממנו לרב נחת בע"ה!
 מזל טוב למשפחת מלובני לאירוסי בנם!! יהי רצון שיהיה זה בניין עדי עד בע"ה!

 

 מזל טוב גדול ומרגש למשפחת ז'לושינסקי להולדת בנם!! בע"ה שיזכו ממנו לרב נחת יהודית אמיתית!

 

  מזל טוב למשפחת נחמן להולדת הבת!! יהי רצון שיזכו ממנה לרב נחת יהודית אמיתית בע"ה!

 

 מזל טוב למשפחות עטר, מיכאלי ושרון- להולדת הבן!! שיזכו ממנו לרב נחת יהודית בע"ה!

 

  מזל טוב למשפחת ערבה לאירוסי הנכדה!! שיהיה בניין עדי-עד בע"ה!