חזון הישיבה


המטרה ששמנו לעצמנו לגדל דור של

יהודים בעלי הכרה ברורה בדרכם,

תלמידי חכמים אשר יש בידם את הכלים,

היכולות והכישורים להמשיך וליישם את אשר ספגו וקבלו בישיבה,

את התורה, יראת השמים וההשקפה, אשר קבלנו אנו מרבותינו

העברנו בטובת עין.